Formeras CRM Kokpit Nedir?

Kokpit sayfası şirket içindeki aksiyonlara tek bir ekranda grafiksel olarak gözlemleyeceğiniz ekranımızdır. Bu ekran size sunduğumuz grafik raporlarını tek tek anlatmak isterim.

Firma Durumları

Bu Grafik size sisteme kayıtlı toplam kaç Firma olduğunu, bu firmaların durum dağılımlarını gösteren ekrandır.

Cari – Cari olarak Fatura kesilmiş Müşteri sayınız.

Potansiyel – Sistemde CRM olarak gözüken ve fatura kesilmemiş müşteri sayısı.

Kaybedilmiş – Ticari ilişkisi kesilmiş firma sayınız.

Bloke – Bir sebepten ötürü ürün ve hizmet vermek istemediğiniz firmaların sayısı.

Görev Durumları

Bu Grafik size sisteme kayıtlı toplam kaç görev olduğunu, bu görevlerin durum dağılımlarını gösteren ekrandır.

Bekliyor – Bekleyen Görevler

Çalışılıyor – Çalışılan Görevler

Tamalanmış – Tamamlanan Görevler

Kullanıcı Durumları

Bu Grafik size sisteme kayıtlı toplam kaç kullanıcı olduğunu, bu kullanıcıların durum dağılımlarını gösteren ekrandır.

Aktif – Sistemi kullanmaya yetkili kullanıcı sayısı

Bloke – Sistem kullanımı kapatılmış kullanıcı sayısı

Şikayet Durumları

Bu Grafik size sisteme kayıtlı toplam kaç Şikayet olduğunu, bu Şikayetlerin durum dağılımlarını gösteren ekrandır.

Bekleyen – Şikayet oluşturulupta hiçbir aksiyon alınmayan şikayetler.

Araştırılan – Şikayet oluşturulduktan sonra işlem yapılan ama tamamlanmayan şikayetler.

Firmalara Genel Bakış

Bu grafik size sisteme çalışmış olduğunuz firmaların toplam cirolarını göstermektedir. Sistem üzerinde varolan finans verilerine istinaden geçmiş yılların ortalaması ile içinde bulunduğumuz yılın aylık satış rakamlarını vermektedir.

Kontaklara Genel Bakış

Bu grafik sistemem eklenen kontakların yıllık ve aylık olarak dağılımı vermektedir. Bu grafik sayesinde aylık ve yıllık olarak sistemem dahil edilen kontak sayılarını kıyaslayabilirsiniz.

Şikayetlere Genel Bakış

Bu grafik ile sistemem işlenen şikayetlerin aylara göre dağılımını görebilirsiniz. Geçen 3 senenin aylık ortaması ve bu yıl oluşturulan şikayetlerin aylık bazda adetlerini gösterir. Şikayet tarihini baz alır.

Görevlere Genel Bakış

Sistem üzerinde oluşturulan görevlerin aylık dağılımı görebilirsiniz. Geçen 3 senenin aylık ortaması ve bu yıl oluşturulan görevlerin aylık bazda adetlerini gösterir. Görev oluşturma tarihini baz alır.

Aktivitelere Genel Bakış

Sistem içinde kayıt edilen aktivite adetlerini göstermektedir. Geçen 3 senenin aylık ortaması ve bu yıl oluşturulan aktivitelerin aylık bazda adetlerini gösterir. Aktivite tarihini baz alır.

Arızalara Genel Bakış

Sisteme kayıt edilen arıza işlemlerinin sayısını gösteren grafiktir. Geçen 3 senenin aylık ortaması ve bu yıl oluşturulan arızaların aylık bazda adetlerini gösterir. Arıza tarihini baz alır.

Tekliflere Genel Bakış

Sistem üzerinde oluşturulan tekliflerin adetlerini gösteren grafiktir. Geçen 3 senenin aylık ortaması ve bu yıl oluşturulan tekliflerin aylık bazda adetlerini gösterir. Teklif oluşturma tarihini baz alır.

Satış Faturalarına Genel Bakış

Ön muhasebe modülümüzü veya Muhasebe programı entegrasyon modülümü kullan firmalar için sistem içinde kayıt satış fatura adetlerini grafik olarak göstermektedir. Geçen 3 senenin aylık ortaması ve bu yıl oluşturulan satış faturalarının aylık bazda adetlerini gösterir. Satış faturası tarihini baz alır.

Tahsilatlara Genel Bakış

Ön muhasebe modülümüzü veya Muhasebe programı entegrasyon modülümü kullan firmalar için sistem içinde kayıt tahsilatların adetlerini grafik olarak göstermektedir. Geçen 3 senenin aylık ortaması ve bu yıl oluşturulan tahsilatların aylık bazda adetlerini gösterir. Tahsilat tarihini baz alır.