Sysmond CRM Entegrasyonu

Formeras CRM Entegrasyon Uygulaması; Sysmond gibi programlardaki verilerinizi belirli aralıklarla, arka planda kontrol ederek Formeras Türkçe CRM bulut sunucularına aktarır.

01. Sysmond Carilerinizin (Müşteri, Tedarikçi) CRM Entegrasyonu
02. Sysmond Stoklarınızın (Ürün) CRM Entegrasyonu
03. Sysmond Satış Faturalarınızın CRM Entegrasyonu
04. Sysmond Satış Fatura Satırlarınızın CRM Entegrasyonu
05. Sysmond Alış Faturalarınızın CRM Entegrasyonu
06. Sysmond Alış Fatura Satırlarınızın CRM Entegrasyonu
07. Sysmond Tahsilatlarınızın CRM Entegrasyonu
08. Sysmond Ödemelerinizin CRM Entegrasyonu
09. Sysmond Satış Tekliflerinizin CRM Entegrasyonu
10. Sysmond Satış Teklif Satırlarınızın CRM Entegrasyonu

Hangi verilerinizin aktarılacağına siz karar verirsiniz!

Aktarılan verilerinizi, Formeras Türkçe CRM web ve mobil uygulamaları üzerinden anında görüntüleyebilirsiniz.

01. Sysmond Cari (Müşteri, Tedarikçi) Bilgilerinizin CRM Entegrasyonu

Formeras CRM entegrasyon uygulamamız ile Sysmond‘ta bulunan carilerinize ait bilgiler Formeras Türkçe CRM‘e aktarılır.

Bilgi Açıklama
ACTID Sysmond’taki cari numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
ACTNO Sysmond’taki cari kodlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
ACTTYPE Sysmond’taki cari türleriniz (Alıcı, Satıcı, Alıcı + Satıcı) Formeras CRM’e aktarılır.
ACTNAME Sysmond’taki cari ünvanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
PHONE1 Sysmond’taki cari telefon numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
FAX Sysmond’taki cari faks numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
EMAIL Sysmond’taki cari e-posta adresleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
COUNTRY Sysmond’taki cari ülkeleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
CITY Sysmond’taki cari şehirleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
TOWN Sysmond’taki cari ilçeleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
ADDRESS1 Sysmond’taki cari adres ilk satırlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
ADDRESS2 Sysmond’taki cari adres ikinci satırlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
ADDRESS3 Sysmond’taki cari adres üçüncü satırlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
EMPLOYEEID Sysmond’taki satış temsilcileriniz Formeras CRM’e aktarılır.
PAYMENTDAY Sysmond’taki cari ödeme vadeleriniz (gün) Formeras CRM’e aktarılır.
WEB Sysmond’taki cari internet adresleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
TAXNO Sysmond’taki cari vergi numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
INSERTDATE Sysmond’taki cari oluşturma zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
EDITDATE Sysmond’taki cari güncelleme zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.

 

02. Sysmond Stok (Ürün) Bilgilerinizin CRM Entegrasyonu

Formeras CRM entegrasyon uygulamamız ile Sysmond‘ta bulunan stoklarınıza (ürünlerinize) ait bilgiler Formeras Türkçe CRM‘e aktarılır.

Bilgi Açıklama
STOCKID Sysmond’taki stok (ürün) numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
STOCKNO Sysmond’taki stok (ürün) kodlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
STOCKNAME Sysmond’taki stok (ürün) adlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
UNITNAME Sysmond’taki stok (ürün) birimleriniz (adet, kg vb.) Formeras CRM’e aktarılır.
VATSALES Sysmond’taki stok (ürün) satış KDV oranlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
QREM Sysmond’taki stok (ürün) mevcut miktarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
STATUS Sysmond’taki stok (ürün) bloke durumlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
INSERTDATE Sysmond’taki stok (ürün) oluşturma zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
MODIFIEDDATE Sysmond’taki stok (ürün) güncelleme zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.

 

03. Sysmond Satış Fatura Bilgilerinizin CRM Entegrasyonu

Formeras CRM entegrasyon uygulamamız ile Sysmond‘ta bulunan satış faturalarınıza ait bilgiler Formeras Türkçe CRM‘e aktarılır.

Bilgi Açıklama
RECEIPTID Sysmond’taki satış fatura numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
ACTID Sysmond’taki satış faturasının ait olduğu cari numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DOCUMENTNO Sysmond’taki satış fatura seri numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TRANSDATE Sysmond’taki satış fatura düzenleme tarihleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
TRANSDATE Sysmond’taki satış fatura düzenleme saatleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
PRODUCTSUM Sysmond’taki satış fatura tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DISCOUNTSUM Sysmond’taki satış fatura iskonto tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
BREAKTOTALOUTVAT Sysmond’taki satış fatura iskontolu tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
VATSUM Sysmond’taki satış fatura KDV tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TOTAL Sysmond’taki satış fatura KDV dahil tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DUEDAY Sysmond’taki satış fatura ödeme vadeleriniz (30 Gün, 60 Gün gibi) Formeras CRM’e aktarılır.
DUEDATE Sysmond’taki satış fatura ödeme tarihleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
INSERTDATE Sysmond’taki satış fatura oluşturma zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
EDITDATE Sysmond’taki satış fatura güncelleme zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.

 

04. Sysmond Satış Fatura Satır Bilgilerinizin CRM Entegrasyonu

Formeras CRM entegrasyon uygulamamız ile Sysmond‘ta bulunan satış fatura satırlarınıza ait bilgiler Formeras Türkçe CRM‘e aktarılır.

Bilgi Açıklama
RECEIPTID_ITEMNO Sysmond’taki satış fatura satır numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
RECEIPTID Sysmond’taki satış fatura satırının ait olduğu satış fatura numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
ITEMNO Sysmond’taki satış fatura satır sıra numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
STOCKID Sysmond’taki satış fatura satır stok kodlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
STOCKNAME Sysmond’taki satış fatura satır stok isimleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
QUANTITY Sysmond’taki satış fatura satır miktarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
UNITNAME Sysmond’taki satış fatura satır birimleriniz (adet, kg vb.) Formeras CRM’e aktarılır.
PRICE Sysmond’taki satış fatura satır birim fiyatlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
VAT Sysmond’taki satış fatura satır KDV oranlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TOTAL Sysmond’taki satış fatura satır tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DISCOUNTTOTAL Sysmond’taki satış fatura satır iskonto tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
NETTOTAL Sysmond’taki satış fatura satır iskontolu tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
VATTOTAL Sysmond’taki satış fatura satır KDV tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
NETTOTAL_VATTOTAL Sysmond’taki satış fatura satır KDV dahil tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
INSERTDATE Sysmond’taki satış fatura satır oluşturma zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
EDITDATE Sysmond’taki satış fatura satır güncelleme zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.

 

05. Sysmond Alış Fatura Bilgilerinizin CRM Entegrasyonu

Formeras CRM entegrasyon uygulamamız ile Sysmond‘ta bulunan alış faturalarınıza ait bilgiler Formeras Türkçe CRM‘e aktarılır.

Bilgi Açıklama
RECEIPTID Sysmond’taki alış fatura numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
ACTID Sysmond’taki alış faturasının ait olduğu cari numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DOCUMENTNO Sysmond’taki alış fatura seri numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TRANSDATE Sysmond’taki alış fatura düzenleme tarihleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
TRANSDATE Sysmond’taki alış fatura düzenleme saatleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
PRODUCTSUM Sysmond’taki alış fatura tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DISCOUNTSUM Sysmond’taki alış fatura iskonto tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
BREAKTOTALOUTVAT Sysmond’taki alış fatura iskontolu tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
VATSUM Sysmond’taki alış fatura KDV tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TOTAL Sysmond’taki alış fatura KDV dahil tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DUEDAY Sysmond’taki alış fatura ödeme vadeleriniz (30 Gün, 60 Gün gibi) Formeras CRM’e aktarılır.
DUEDATE Sysmond’taki alış fatura ödeme tarihleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
INSERTDATE Sysmond’taki alış fatura oluşturma zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
EDITDATE Sysmond’taki alış fatura güncelleme zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.

 

06. Sysmond Alış Fatura Satır Bilgilerinizin CRM Entegrasyonu

Formeras CRM entegrasyon uygulamamız ile Sysmond‘ta bulunan alış fatura satırlarınıza ait bilgiler Formeras Türkçe CRM‘e aktarılır.

Bilgi Açıklama
RECEIPTID_ITEMNO Sysmond’taki alış fatura satır numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
RECEIPTID Sysmond’taki alış fatura satırının ait olduğu alış fatura numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
ITEMNO Sysmond’taki alış fatura satır sıra numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
STOCKID Sysmond’taki alış fatura satır stok kodlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
STOCKNAME Sysmond’taki alış fatura satır stok isimleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
QUANTITY Sysmond’taki alış fatura satır miktarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
UNITNAME Sysmond’taki alış fatura satır birimleriniz (adet, kg vb.) Formeras CRM’e aktarılır.
PRICE Sysmond’taki alış fatura satır birim fiyatlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
VAT Sysmond’taki alış fatura satır KDV oranlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TOTAL Sysmond’taki alış fatura satır tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DISCOUNTTOTAL Sysmond’taki alış fatura satır iskonto tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
NETTOTAL Sysmond’taki alış fatura satır iskontolu tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
VATTOTAL Sysmond’taki alış fatura satır KDV tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
NETTOTAL_VATTOTAL Sysmond’taki alış fatura satır KDV dahil tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
INSERTDATE Sysmond’taki alış fatura satır oluşturma zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
EDITDATE Sysmond’taki alış fatura satır güncelleme zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.

 

07. Sysmond Tahsilat Bilgilerinizin CRM Entegrasyonu

Formeras CRM entegrasyon uygulamamız ile Sysmond‘ta bulunan tahsilatlarınıza ait bilgiler Formeras Türkçe CRM‘e aktarılır.

Bilgi Açıklama
UNIQUE_ID Sysmond’taki tahsilat numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
ROOT Sysmond’taki tahsilat türleriniz (Nakit, Havale, Çek vb.) Formeras CRM’e aktarılır.
ACTID Sysmond’taki tahsilatın ait olduğu cari numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TRANSDATE Sysmond’taki tahsilat tarihleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
TRANSDATE Sysmond’taki tahsilat saatleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
CREDIT Sysmond’taki tahsilat tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DUEDAY Sysmond’taki tahsilatlarınız çek veya senet ise vade günleriniz (30 Gün, 60 Gün gibi) Formeras CRM’e aktarılır.
DUEDATE Sysmond’taki tahsilatlarınız çek veya senet ise vade tarihleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
DESCRIPTION Sysmond’taki tahsilat açıklamalarınız Formeras CRM’e aktarılır.
INSERTDATE Sysmond’taki tahsilat oluşturma zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
EDITDATE Sysmond’taki tahsilat güncelleme zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.

 

08. Sysmond Ödeme Bilgilerinizin CRM Entegrasyonu

Formeras CRM entegrasyon uygulamamız ile Sysmond‘ta bulunan ödemelerinize ait bilgiler Formeras Türkçe CRM‘e aktarılır.

Bilgi Açıklama
UNIQUE_ID Sysmond’taki ödeme numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
ROOT Sysmond’taki ödeme türleriniz (Nakit, Havale, Çek vb.) Formeras CRM’e aktarılır.
ACTID Sysmond’taki ödemelerin ait olduğu cari numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TRANSDATE Sysmond’taki ödeme tarihleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
TRANSDATE Sysmond’taki ödeme saatleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
DEBIT Sysmond’taki ödeme tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DUEDAY Sysmond’taki ödemeleriniz çek veya senet ise vade günleriniz (30 Gün, 60 Gün gibi) Formeras CRM’e aktarılır.
DUEDATE Sysmond’taki ödemeleriniz çek veya senet ise vade tarihleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
DESCRIPTION Sysmond’taki ödeme açıklamalarınız Formeras CRM’e aktarılır.
INSERTDATE Sysmond’taki ödeme oluşturma zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
EDITDATE Sysmond’taki ödeme güncelleme zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.

 

09. Sysmond Satış Teklif Bilgilerinizin CRM Entegrasyonu

Formeras CRM entegrasyon uygulamamız ile Sysmond‘ta bulunan satış tekliflerinize ait bilgiler Formeras Türkçe CRM‘e aktarılır.

Bilgi Açıklama
RECEIPTID Sysmond’taki satış teklif numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
ACTID Sysmond’taki satış tekliflerinizin ait olduğu cari numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DOCUMENTNO Sysmond’taki satış teklif seri numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TRANSDATE Sysmond’taki satış teklif düzenleme tarihleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
TRANSDATE Sysmond’taki satış teklif düzenleme saatleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
PRODUCTSUM Sysmond’taki satış teklif tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DISCOUNTSUM Sysmond’taki satış teklif iskonto tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
BREAKTOTALOUTVAT Sysmond’taki satış teklif iskontolu tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
VATSUM Sysmond’taki satış teklif KDV tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TOTAL Sysmond’taki satış teklif KDV dahil tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DUEDAY Sysmond’taki satış teklif ödeme vadeleriniz (30 Gün, 60 Gün gibi) Formeras CRM’e aktarılır.
DUEDATE Sysmond’taki satış teklif ödeme tarihleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
DESCRIPTION Sysmond’taki satış teklif açıklamalarınız Formeras CRM’e aktarılır.
STATUS Sysmond’taki satış teklif durumlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
INSERTDATE Sysmond’taki satış teklif oluşturma zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
EDITDATE Sysmond’taki satış teklif güncelleme zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.

 

10. Sysmond Satış Teklif Satır Bilgilerinizin CRM Entegrasyonu

Formeras CRM entegrasyon uygulamamız ile Sysmond‘ta bulunan satış teklif satırlarınıza ait bilgiler Formeras Türkçe CRM‘e aktarılır.

Bilgi Açıklama
RECEIPTID_ITEMNO Sysmond’taki satış teklif satır numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
RECEIPTID Sysmond’taki satış teklif satırının ait olduğu satış fatura numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
ITEMNO Sysmond’taki satış teklif satır sıra numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
STOCKID Sysmond’taki satış teklif satır stok kodlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
STOCKNAME Sysmond’taki satış teklif satır stok isimleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
QUANTITY Sysmond’taki satış teklif satır miktarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
UNITNAME Sysmond’taki satış teklif satır birimleriniz (adet, kg vb.) Formeras CRM’e aktarılır.
PRICE Sysmond’taki satış teklif satır birim fiyatlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
VAT Sysmond’taki satış teklif satır KDV oranlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TOTAL Sysmond’taki satış teklif satır tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DISCOUNTTOTAL Sysmond’taki satış teklif satır iskonto tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
NETTOTAL Sysmond’taki satış teklif satır iskontolu tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
VATTOTAL Sysmond’taki satış teklif satır KDV tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
NETTOTAL_VATTOTAL Sysmond’taki satış teklif satır KDV dahil tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
INSERTDATE Sysmond’taki satış teklif satır oluşturma zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
EDITDATE Sysmond’taki satış teklif satır güncelleme zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.