Etiket Üreticileri İçin Depo, Grafik Tasarım, Sipariş, Planlama, Üretim Takip ve Yönetim Sistemi

01. Depo Yönetimi

Formeras Label Depo İş Akışı

Depo yönetimi, tedarikçilerden satın alınan jumbo ve bobinleri, dilimlenecek jumboları, üretimde kullanılan ve depoya iade edilecek kalan bobinleri, çeşitli kalite problemleri nedeniyle tedarikçiye iade edilecek bobinleri kapsamaktadır.

1. Yeni Bobin Girişi: Giriş kontrol prosesi ve sisteme giriş aşamasında, EAN kodu kullanılarak sisteme girişi yapılır. EAN koduna göre bilgiler otomatik getirilir ve operatörün hızlı bir şekilde sisteme girişi yapılmaktadır.

2. Üretime Çıkış: Depoda bulunan bobinlerin, üretimi yapılacak siparişler için depodan üretime çıkışı yapılmaktadır.

3. Kalan Bobin Girişi: Siparişin üretimi tamamlandıktan sonra kalan bobinin depoya iadesi sağlanmaktadır.

4. Yeni Jumbo Girişi: Jumbo girişleri aynı şekilde yeni bobin girişlerinde olduğu gibi gerçekleştirilir.

5. Dilimleme Çıkışı: Jumbo bobin hacimleri nedeniyle direkt üretimde kullanılamazlar. Dilimleme iş emirlerine istinaden ilgili jumboların dilimleme prosesine geçişleri sağlanmaktadır.

6. Dilmeden Bobin Girişi: Jumbolar dilimlendikten sonra bobinlere dönüşmektedirler. Dilimleme prosesinden oluşan bobinlerin tekrar depoya girişleri sağlanmaktadır.

7. İade İşlemleri: Çeşitli kalite problemlerinden dolayı, jumbo ve bobinlerin ilgili tedarikçilere iade işlemleri gerçekleştirilir.

8. Satış İşlemleri: Bobinlerin çeşitli nedenlere (stok maliyetinin azaltılması, ilgili bobinlere ihtiyaç duyulmaması vb.) müşterilere satış işlemi gerçekleştirilir.

02. Grafik Tasarım Yönetimi

Formeras Label Grafik Tasarım
Formeras Label Grafik Tasarım

Grafik yönetimi ile müşterilerin yeni etiket veya mevcut tasarım (RPT) taleplerinin girişleri yapılarak iş havuzuna aktarılmaktadır. İşler, belirli pozisyonlarda takip edilmektedir.

1. İş Havuzu: İşlem bekleyen, tamamlanmamış tüm işleri kapsamaktadır.

2. Bilgi Bekleyen İşler: Müşterinin ilk temasındaki talepleri, bekleyen işler pozisyonunda takip edilmektedir. Bu pozisyondaki işlerde genel olarak müşterinin bilgi vermediği veya bilgi vermeyi unuttuğu işler bulunmaktadır.

3. Çalışma Bekleyen İşler: Eksik bilgileri tamamlanan ve çalışmaya hazır bulunan işler bu pozisyonda tutulmaktadır.

4. Çalışılan İşler: Grafikerlerin aktif olarak çalıştığı ve müşteri taleplerinin tamamlandığı iş pozisyonudur. Grafik tasarım çalışmaları bu pozisyonda yapılmaktadır.

5. Onay Bekleyen İşler: İlgili etiket tasarımları tamamlandıktan sonra, son müşteri onayı alınmak üzere Etiket Onay Formu ile müşteri onayına bu pozisyonda sunulmaktadır.

6. Onay Verilen İşler: Müşterinin ilgili etiket tasarımına onay verdiği işleri kapsamaktadır.

Müşterinin onayı ile birlikte Grafik departmanının görevi tamamlanarak ilgili işler Sipariş departmanına aktarılır.

03. Sipariş Yönetimi

Sipariş yönetimi ile müşterilerin etiket tasarım işlerine ait siparişleri düzenlenmektedir.

1. Baskılı Siparişler: Baskılı etiket siparişleri için reçeteye bağlı pantone kodları, kesici (bıçak) bilgileri, klişe veya CTP bilgileri, sipariş ekranına sistem tarafından otomatik olarak getirilir. Sipariş düzenleme personeli sadece miktar bilgilerini ve birimini (Adet, Rulo vb.) sisteme girerek kolayca baskılı etiket siparişlerini oluşturabilmektedir.

2. Baskısız Siparişler: Baskısız etiket siparişleri için en, boy ve kesici (bıçak) bilgileri, sipariş ekranına sistem tarafından otomatik olarak getirilir. Sipariş düzenleme personeli sadece miktar bilgilerini ve birimini (Adet, Rulo vb.) sisteme girerek kolayca baskılı etiket siparişlerini oluşturabilmektedir.

Sipariş işlemlerinin tamamlanması ile birlikte Sipariş departmanının görevi tamamlanarak ilgili siparişler Planlama departmanına aktarılır.

04. Planlama Yönetimi

Formeras Label Planlama

Planlama yönetimi ile müşterileri tasarımlarına ait makina, kesici (bıçak), klişe ve CTP tanımlamaları yapılmaktadır.

1. Kesiciler (Bıçaklar): Etiketlerin en boy ölçülerine, yan yana ve alt alta adetlerine, yan yana ve alt alta ara boşluklarına, zet türlerine, kesici (bıçak) türlerine, kesim yönlerine ve yarıçaplarına (radius) göre kesici (bıçak) tanımlamaları yapılmaktadır.

2. Klişeler, CTPler: Etiketlerin en boy ölçülerine, yan yana ve alt alta adetlerine, yan yana ve alt alta ara boşluklarına, renk sayılarına, zet türlerine göre klişe, CTP tanımlamaları yapılmaktadır.

3. Makina Seçimi: İlgili etiketin, tasarım parametrelerine göre makine parkurundaki en uygun ve en efektif makina seçimi yapılır.

Planlamanın tamamlanması ile birlikte Planlama departmanının görevi tamamlanarak ilgili iş Üretime‘e aktarılır.

05. Üretim Yönetimi

Üretim yönetimi ile ilgili sipariş için ham maddelerin (kağıt ve yapışkan türlerinin) rezervasyonuna istinaden depodan üretime geçişi sağlanmaktadır. Bu geçiş aşaması barkodlu iş emri ile gerçekleştirilir. Bu sayede siparişte kullanılacak kağıt ve yapışkan türünün teyidi sağlanmaktadır.

Üretim tamamlandıktan sonra varsa kalan bobinler depoya iade edilir.

Planlamada aşamasında ilgili siparişlerin setup metresi de dahil olmak üzere gereken metrekare miktarı sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. Üretimin tamamlanmasında istinaden kalan bobinlerin depoya iadesi ile birlikte kolayca fire miktarı, üretim süresi, üretim performansı ölçülebilmektedir.

06. Üretimden Veri Toplama

Üretimden veri toplama, çeşitli araçlarla, çeşitli seviyelerde yapılabilmektedir. Üretimden veri toplamayı kısaca 4 seviyeye ayırabiliriz.

1. Makineden Veri Toplama (MDC): Makineden veri toplama (Machine Data Collection) makinelerin çeşitli sensörlerinden, kontaklarından ve varsa direkt programlanabilir mantıksal denetleyicisinden (PLC) verilerinizin toplanmasıdır.

2. Üretimden Veri Toplama (PDC): Üretimden veri toplama (Production Data Collection) makinelerden veri toplamayı da dahil ederek aynı zamanda sipariş, iş emirleri ve personel verilerinin ilişkilendirilerek toplanmasını kapsamaktadır.

3. Üretim Yürütme Sistemi (MES): Üretim yürütme sistemi (Manufacturing Execution System) kapsamı oldukça geniştir. Üretimden veri toplamanın yanında çeşitli kurallara göre proseslerin sistem tarafından engellenmesi, izlenebilirliğin sağlanması gibi işlevleri de içermektedir.

4. Üretim Süreçleri Yönetimi (MOM): Üretim süreçleri yönetimi (Manufacturing Operations Management) tüm üretim süreçlerini kapsamaktadır. MES’in yanı sıra üretim sonrası kalite kontrolleri, lojistik aşamaları, makine bakımları, makine ve cihaz kalibrasyonları gibi süreçleri de kapsamaktadır.