Formeras Türkçe CRM ile Logo Start, Logo Go ve Logo Tiger Entegrasyonu Nasıl Çalışır?

Formeras CRM Entegrasyon Uygulaması; Logo Start, Logo Go ve Logo Tiger gibi programlardaki verilerinizi belirli aralıklarla, arka planda kontrol ederek Formeras Türkçe CRM bulut sunucularına aktarır.

01. Logo Carilerinizin (Müşteri, Tedarikçi) CRM Entegrasyonu
02. Logo Stoklarınızın (Ürün) CRM Entegrasyonu
03. Logo Satış Faturalarınızın CRM Entegrasyonu
04. Logo Satış Fatura Satırlarınızın CRM Entegrasyonu
05. Logo Alış Faturalarınızın CRM Entegrasyonu
06. Logo Alış Fatura Satırlarınızın CRM Entegrasyonu
07. Logo Tahsilatlarınızın CRM Entegrasyonu
08. Logo Ödemelerinizin CRM Entegrasyonu

Hangi verilerinizin aktarılacağına siz karar verirsiniz!

Aktarılan verilerinizi, Formeras Türkçe CRM web ve mobil uygulamaları üzerinden anında görüntüleyebilirsiniz.

01. Logo Cari (Müşteri, Tedarikçi) Bilgilerinizin CRM Entegrasyonu

Formeras CRM entegrasyon uygulamamız ile Logo Start, Logo Go veya Logo Tiger‘da bulunan carilerinize ait bilgiler Formeras Türkçe CRM’e aktarılır.

Bilgi Açıklama
LOGICALREF Logo’daki cari numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
CODE Logo’daki cari kodlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
CARDTYPE Logo’daki cari türleriniz (Alıcı, Satıcı, Alıcı + Satıcı) Formeras CRM’e aktarılır.
DEFINITION_ Logo’daki cari ünvanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TELNRS1 Logo’daki cari telefon numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
FAXNR Logo’daki cari faks numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
EMAILADDR Logo’daki cari e-posta adresleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
COUNTRY Logo’daki cari ülkeleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
CITY Logo’daki cari şehirleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
DISTRICT Logo’daki cari ilçeleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
ADDR1 Logo’daki cari adres ilk satırlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
ADDR2 Logo’daki cari adres ikinci satırlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
SPECODE Logo’daki SPECODE alanı satış temsilcinizi tanımlamak için kullanılabilir. Formeras CRM’e temsilci bilgisi aktarılır.
PAYPLANS.CODE Logo’daki cari ödeme vadeleriniz (gün) Formeras CRM’e aktarılır.
WEBADDR Logo’daki cari internet adresleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
TAXOFFICE Logo’daki cari vergi daireleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
TAXNR Logo’daki cari vergi numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
BLOCKED Logo’daki cari bloke durumlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
CREADEDDATE Logo’daki cari oluşturma zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
MODIFIEDDATE Logo’daki cari güncelleme zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.

 

02. Logo Stok (Ürün) Bilgilerinizin CRM Entegrasyonu

Formeras CRM entegrasyon uygulamamız ile Logo Start, Logo Go veya Logo Tiger‘da bulunan stoklarınıza (ürünlerinize) ait bilgiler Formeras Türkçe CRM’e aktarılır.

Bilgi Açıklama
LOGICALREF Logo’daki stok (ürün) numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
CODE Logo’daki stok (ürün) kodlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
NAME Logo’daki stok (ürün) adlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
UNIT.CODE Logo’daki stok (ürün) birimleriniz (adet, kg vb.) Formeras CRM’e aktarılır.
VAT Logo’daki stok (ürün) satış KDV oranlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
STOCK.AMOUNT Logo’daki stok (ürün) mevcut miktarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
ACTIVE Logo’daki stok (ürün) bloke durumlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
CREADEDDATE Logo’daki stok (ürün) oluşturma zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
MODIFIEDDATE Logo’daki stok (ürün) güncelleme zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.

 

03. Logo Satış Fatura Bilgilerinizin CRM Entegrasyonu

Formeras CRM entegrasyon uygulamamız ile Logo Start, Logo Go veya Logo Tiger‘da bulunan satış faturalarınıza ait bilgiler Formeras Türkçe CRM’e aktarılır.

Bilgi Açıklama
LOGICALREF Logo’daki satış fatura numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
CLIENTREF Logo’daki satış faturasının ait olduğu cari numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
FICHENO Logo’daki satış fatura seri numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DATE_ Logo’daki satış fatura düzenleme tarihleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
CREADEDDATE Logo’daki satış fatura düzenleme saatleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
GROSSTOTAL Logo’daki satış fatura tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TOTALDISCOUNTS Logo’daki satış fatura iskonto tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DISCOUNTED Logo’daki satış fatura iskontolu tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TOTALVAT Logo’daki satış fatura KDV tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
NETTOTAL Logo’daki satış fatura KDV dahil tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
PAYMENT.CODE Logo’daki satış fatura ödeme vadeleriniz (30 Gün, 60 Gün gibi) Formeras CRM’e aktarılır.
PAYMENT.DATE Logo’daki satış fatura ödeme tarihleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
CREADEDDATE Logo’daki satış fatura oluşturma zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
MODIFIEDDATE Logo’daki satış fatura güncelleme zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.

 

04. Logo Satış Fatura Satır Bilgilerinizin CRM Entegrasyonu

Formeras CRM entegrasyon uygulamamız ile Logo Start, Logo Go veya Logo Tiger‘da bulunan satış fatura satırlarınıza ait bilgiler Formeras Türkçe CRM’e aktarılır.

Bilgi Açıklama
LOGICALREF Logo’daki satış fatura satır numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
INVOICEREF Logo’daki satış fatura satırının ait olduğu satış fatura numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
INVOICELNNO Logo’daki satış fatura satır sıra numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
STOCKREF Logo’daki satış fatura satır stok kodlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
STOCK.NAME Logo’daki satış fatura satır stok isimleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
SERVICE.DEFINITION_ Logo’daki satış fatura satır hizmet isimleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
AMOUNT Logo’daki satış fatura satır miktarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
UNIT.CODE Logo’daki satış fatura satır birimleriniz (adet, kg vb.) Formeras CRM’e aktarılır.
PRICE Logo’daki satış fatura satır birim fiyatlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
VAT Logo’daki satış fatura satır KDV oranlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TOTAL Logo’daki satış fatura satır tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DISTCOST Logo’daki satış fatura satır iskonto tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
VATMATRAH Logo’daki satış fatura satır iskontolu tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
VATAMNT Logo’daki satış fatura satır KDV tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
NETTOTAL Logo’daki satış fatura satır KDV dahil tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
CREADEDDATE Logo’daki satış fatura satır oluşturma zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
MODIFIEDDATE Logo’daki satış fatura satır güncelleme zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.

 

05. Logo Alış Fatura Bilgilerinizin CRM Entegrasyonu

Formeras CRM entegrasyon uygulamamız ile Logo Start, Logo Go veya Logo Tiger‘da bulunan alış faturalarınıza ait bilgiler Formeras Türkçe CRM’e aktarılır.

Bilgi Açıklama
LOGICALREF Logo’daki alış fatura numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
CLIENTREF Logo’daki alış faturasının ait olduğu cari numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
FICHENO Logo’daki alış fatura seri numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DATE_ Logo’daki alış fatura düzenleme tarihleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
CREADEDDATE Logo’daki alış fatura düzenleme saatleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
GROSSTOTAL Logo’daki alış fatura tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TOTALDISCOUNTS Logo’daki alış fatura iskonto tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DISCOUNTED Logo’daki alış fatura iskontolu tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TOTALVAT Logo’daki alış fatura KDV tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
NETTOTAL Logo’daki alış fatura KDV dahil tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
PAYMENT.CODE Logo’daki alış fatura ödeme vadeleriniz (30 Gün, 60 Gün gibi) Formeras CRM’e aktarılır.
PAYMENT.DATE Logo’daki alış fatura ödeme tarihleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
CREADEDDATE Logo’daki alış fatura oluşturma zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
MODIFIEDDATE Logo’daki alış fatura güncelleme zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.

 

06. Logo Alış Fatura Satır Bilgilerinizin CRM Entegrasyonu

Formeras CRM entegrasyon uygulamamız ile Logo Start, Logo Go veya Logo Tiger‘da bulunan alış fatura satırlarınıza ait bilgiler Formeras Türkçe CRM’e aktarılır.

Bilgi Açıklama
LOGICALREF Logo’daki alış fatura satır numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
INVOICEREF Logo’daki alış fatura satırının ait olduğu alış fatura numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
INVOICELNNO Logo’daki alış fatura satır sıra numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
STOCKREF Logo’daki alış fatura satır stok kodlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
STOCK.NAME Logo’daki alış fatura satır stok isimleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
SERVICE.DEFINITION_ Logo’daki alış fatura satır hizmet isimleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
AMOUNT Logo’daki alış fatura satır miktarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
UNIT.CODE Logo’daki alış fatura satır birimleriniz (adet, kg vb.) Formeras CRM’e aktarılır.
PRICE Logo’daki alış fatura satır birim fiyatlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
VAT Logo’daki alış fatura satır KDV oranlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TOTAL Logo’daki alış fatura satır tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DISTCOST Logo’daki alış fatura satır iskonto tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
VATMATRAH Logo’daki alış fatura satır iskontolu tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
VATAMNT Logo’daki alış fatura satır KDV tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
NETTOTAL Logo’daki alış fatura satır KDV dahil tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
CREADEDDATE Logo’daki alış fatura satır oluşturma zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
MODIFIEDDATE Logo’daki alış fatura satır güncelleme zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.

 

07. Logo Tahsilat Bilgilerinizin CRM Entegrasyonu

Formeras CRM entegrasyon uygulamamız ile Logo Start, Logo Go veya Logo Tiger‘da bulunan tahsilatlarınıza ait bilgiler Formeras Türkçe CRM’e aktarılır.

Bilgi Açıklama
LOGICALREF Logo’daki tahsilat numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TRCODE Logo’daki tahsilat türleriniz (Nakit, Havale, Çek vb.) Formeras CRM’e aktarılır.
CLIENTREF Logo’daki tahsilatın ait olduğu cari numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DATE_ Logo’daki tahsilat tarihleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
CREADEDDATE Logo’daki tahsilat saatleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
AMOUNT Logo’daki tahsilat tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DUEDATE Logo’daki tahsilatlarınız çek veya senet ise vade tarihleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
DESCRIPTION Logo’daki tahsilat açıklamalarınız Formeras CRM’e aktarılır.
CREADEDDATE Logo’daki tahsilat oluşturma zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
MODIFIEDDATE Logo’daki tahsilat güncelleme zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.

 

08. Logo Ödeme Bilgilerinizin CRM Entegrasyonu

Formeras CRM entegrasyon uygulamamız ile Logo Start, Logo Go veya Logo Tiger‘da bulunan ödemelerinize ait bilgiler Formeras Türkçe CRM’e aktarılır.

Bilgi Açıklama
LOGICALREF Logo’daki ödeme numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
TRCODE Logo’daki ödeme türleriniz (Nakit, Havale, Çek vb.) Formeras CRM’e aktarılır.
CLIENTREF Logo’daki ödemelerin ait olduğu cari numaralarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DATE_ Logo’daki ödeme tarihleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
CREADEDDATE Logo’daki ödeme saatleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
AMOUNT Logo’daki ödeme tutarlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
DUEDATE Logo’daki ödemeleriniz çek veya senet ise vade tarihleriniz Formeras CRM’e aktarılır.
DESCRIPTION Logo’daki ödeme açıklamalarınız Formeras CRM’e aktarılır.
CREADEDDATE Logo’daki ödeme oluşturma zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.
MODIFIEDDATE Logo’daki ödeme güncelleme zamanlarınız Formeras CRM’e aktarılır.